تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1378 
فلسفه و کلام اسلامی 
تربیت مدرس تهران 
 
خارج