مبانی قرائت های گوناگون از قرآن
46 بازدید
محل نشر: قبسات » پاییز 1382 - شماره 29 (22 صفحه - از 65 تا 86)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقال بر آن است که مبانی قرائت‏پذیرانگاری دین، از جمله قرآن را که یکی از مسائل مهم در حوزه دین‏پژوهی است، بحث و بررسی کند. ابتدا پرسش‏هایی از جمله «آیا می‏توانیم قرائت‏ها و تفسیرهای گوناگون از قرآن داشته باشیم»، و «مبانی این قرائت‏های مختلف کدام است»، مطرح، سپس کوشیده شده است که به این پرسش‏ها پاسخ داده شود. در این مقال، مؤلّف به پنج مبنای قرائت‏های گوناگون از قرآن اشاره می‏کند که عبارتند از: 1. مراتب طولی و عرضی فهم قرآن؛ 2. مبنای هرمنوتیکی فهم قرآن؛ 3. مبنای زبانی قرائت‏های گوناگون از قرآن؛ 4. مبنای تجربی قرائت‏های گوناگون از قرآن؛ 5. مبنای تکامل معرفت دینی قرائت‏های گوناگون از قرآن. هر کدام از این مبانی تجزیه و تحلیل شده؛ سپس نتیجه‏گیری لازم به عمل آمده است. در پایان، مؤلّف به روش صحیح تفسیر و فهم قرآن اشاره می‏کند.