بررسی یک نقد (ترجمه ای اسف انگیز از کتابی شعف انگیز)
35 بازدید
محل نشر: نقد و نظر » بهار و تابستان 1376 - شماره 10 و 11 (9 صفحه - از 528 تا 536)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
نوشتار زیر متن پاسخ نقد بر کتاب‏«تفکر دینی در قرن بیستم‏» است که پیشتر در مجله به چاپ رسید و ما اکنون آن را بی‏هیچ کم و کاست و ویرایش پیش روی خوانندگان نهاده‏ایم. هنوز چند صباحی از انتشار کتاب «تفکر دینی در قرن بیستم‏» نگذشته بود که چشمانمان به نقدی آراسته از استاد مصطفی ملکیان منور گردید. در آغاز بنا نداشتیم که در خصوص آن نقد، چیزی بنویسیم، لکن بعد از مطالعه آن به نظرمان شایسته آمد که از باب «من لم یشکر المخلوق لم‏یشکر الخالق‏» به رسم سپاسگزاری از ناقد محترم چند سطری را تقدیم خوانندگان نماییم. لذا با کمال تواضع و امتنان از ایشان که رنج تطبیق این ترجمه را با متن آن بر خود هموار کرده و وقت‏خود را مصروف آن نموده‏اند، بی‏شائبه تشکر و قدردانی می‏کنیم و طول عمر آن عزیز و توفیق قلم و قدم زدن خداپسندانه را برای ایشان از درگاه ایزد منان مسالت داریم. پس از تقدیر و تشکر، در مورد این نقد که در مجله نقد و نظر سال سوم شماره اول زمستان 1375 به چاپ رسیده است، یادآوری نکاتی چند را خالی از فائده نمی‏دانیم: