مبانی پلورالیسم دینی (رابطه تجربه دینی و پلورالیسم)
56 بازدید
محل نشر: اندیشه های فلسفی » زمستان 1383 - شماره 1 (18 صفحه - از 49 تا 66)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله بر آن است تا رابطه تجربه دینی و پلورالیسیم دینی را مورد بررسی قرار دهد.ابتدا سعی شده است تعریف روشنی از«تجربه دینی»و«پلورالیسم دینی»به دست داده شود. تجربه دینی به معنای مواجهه انسان با امور ماوراء الطبیعی یا مشاهده و مشارکت در آن‏ها یا دریافتی اس که متعلق آن خدا یا امور مرتبط با خداست. پلورالیسم دینی راهی برای تبیین تنوع و کثرت ادیان وحیانی و غیر وحیانی است و بر آن است که تمامی ادعاهای ادیان می‏تواند به وجهی صحیح باشد؛سپس این نکته مورد بحث قرار گرفته که جان -هیک-مبتکر پلورالیسم دینی در دوره معاصر-پلورالیسم دینی را بر تجربه دینی و تجربه دینی را (*)این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی تحت عنوان«تحقیقی پیرامون تجربه دینی وپلورالیسم و نسبت بین آنها»است که با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران(مجتمع آموزشی عالی قم)انجام گرفته است.