مبنای حقوق از دیدگاه کانت
59 بازدید
محل نشر: مجتمع آموزش عالی » پاییز 1381 - شماره 14 (14 صفحه - از 169 تا 182)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی