در آینه نقد(مبادی ما بعد الطبیعی علوم نوین ترجمه دکتر عبدالکریم سروش)
44 بازدید
محل نشر: قبسات (علمی ترویجی) شماره 18
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی