نظریه مطابقت ذهن و خارج از دیدگاه ملاصدرا و پیروان آن
42 بازدید
محل نشر: همایش جهانی ملاصدرا
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی