تفکر دینی در قرن بیستم تالیف مک کواری
43 بازدید
ناشر: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
نقش: مترجم
سال نشر: 1375
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی