تجربه دینی بشر تالیف نینیان اسمارت
45 بازدید
ناشر: تهران-انتشارات سمت
نقش: مترجم
سال نشر: 1383
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی